Institute for World Evangelisation - ICPE Mission| ICPE Poland
Kontakt:Anna & Jacek Saj, anna@armiadzieci.pl, +48 607 055 034
follow us:

o nas

Misja ICPE Polska znajduje się w Lublinie, dziewiątym pod względem wielkości miastem w Polsce, liczącym 350.000 mieszkańców. Misja ICPE Polska stara się odpowiedzieć na Boże wezwanie do uwielbienia i ewangelizacji poprzez nowe metody i formy; jej działalność opiera się o projekt Armia Dzieci istniejący od ponad 7 lat, skupiający dzieci, rodziców i młodzież w różnym wieku. W tej chwili liczy on około 80 osób, będących w ścisłym kręgu zaangażowania. Projekt Armia Dzieci ma charakter lokalny, ale działa także w zasięgu ogólnokrajowym.

Wydarzenia

Naszym polem działalności skierowanym na zewnątrz są między innymi:

  • Czas Chwały i Noc Chwały - organizowane co kwartał konferencje charyzmatyczne, skupiające jednorazowo ok 300 osób; gośćmi są namaszczeni misjonarze i głosiciele Słowa Bożego; głównymi rysami konferencji jest uwielbienie, głoszenie słowa i posługa.

  • Dzień Dziecka Bożego – wydarzenie skierowane do dzieci i rodziców, odbywa się ono cztery razy w roku, przygotowujemy dla dzieci zabawy, konkursy biblijne, uwielbienie z tańcem i muzyką, w ten sposób zagarniamy przestrzeń dla Królestwa Bożego i uczymy najmłodszych, że spędzanie czasu z Bogiem jest świetną zabawą.

  • Magnificat – posługa skierowana do kobiet; spotkanie odbywa się przy stołach w atmosferze przyjaźni i otwartości, jego elementami zawsze jest uroczysty posiłek, świadectwo gościa, uwielbienie, błogosławieństwo.

  • Cykl weekendowych Szkół ICPE - forma szkoły zakłada czynny udział uczestników i naukę korzystania z darów Ducha Świętego. Nie jest to czas, który można biernie przesiedzieć. Każdy jest zachęcany do przemiany myślenia i pogłębiania swojej relacji z Duchem Świętym, aby On czynił przez nas takie dzieła, jakie czynił Jezus. Wszystkie pokolenia są mile widziane i zapraszane na Szkołę. Ten sam Duch Święty, który żyje w dorosłych, żyje również w dzieciach. Dzieci są w pełni Chrześcijanami, więc zachęcamy je do budowania osobistej relacji z Jezusem.
  • Czwartkowe Spotkania Modlitewne - cotygodniowe spotkania modlitewne, podczas których całymi rodzinami mamy możliwość wspólnego stawania przed Bogiem i uwielbienia Go. W naszym sercu jest oddawanie chwały i dziękczynienia Najwyższemu Bogu. Dlatego na naszych spotkaniach jest zawsze radośnie, głośno i panuje ciepła atmosfera. Wspólnie uwielbiamy Boga oraz słuchamy słowa głoszonego z mocą.

wiadomości

Noc Chwały

31-12-2015
Chwała Panu! Noc Chwały była niesamowitym czasem uwielbienia i głoszenia Bo...
więcej o tym...

Maj 2015 z Marią Vadią

01-05-2015
Maj tego roku był dla nas intensywnym czasem głoszenia Dobrej Nowiny, ewangeli...
więcej o tym...

posługi

CSM - Czwartkowe Spotkania Modlitewne

Czwartkowe Spotkania Modlitewne w Lublinie są prowadzone przez Armię Dzieci. Są to spotkania z lokalną społecznością, które są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy chcą razem wielbić Pana. Celem tych spotkań jest trwanie w Bożej obecności i atmosferze, słuchanie Słowa Bożego i nauczania głoszonego z mocą. Skupiamy się na Jezusie i Jego Majestacie, który objawia się pośrodku chwały i uwielbienia, które oddaje Mu Jego lud.

Armia Żon

Posługa skierowana do kobiet, które żyją w małżeństwie, przygotowują się do małżeństwa, noszą w sercu pragnienie życia w małżeństwie lub są celibatariuszkami, każda z nas jest oblubienicą Chrystusa; podczas tych spotkań uczymy się wzrastać w tej świadomości i żyć uwielbieniem, zawsze przygotowane, aby przyjąć Oblubieńca, który nadchodzi.  

Nowa Pieśń

Skierowana do wszystkich, którzy chcą wzrastać w proroczym wyśpiewywaniu pieśni przed Bogiem; w czasie spotkań uczymy się słuchania Bożego głosu, śpiewania Słowa Bożego, uwielbienia w Duchu i prawdzie; umiejętność śpiewania nie jest potrzebna, zapraszamy dorosłych i dzieci.  

Spotkania biblijne

Posługa skierowana do tych, którzy chcą zatrzymać się nad Słowem Bożym, zapraszamy dorosłych i dzieci, chcemy karmić się Słowem, które pochodzi z ust Bożych, wzrastać w poznaniu woli Pana.  

Rysunek proroczy

Bóg wykorzystuje wiele naszych umiejętności i talentów, aby przekazać swoje Słowo, jednym z nich jest rysunek i sztuka; jeśli chcesz przelewać na papier obrazy i sny, malować w sposób proroczy, to te zajęcia są dla ciebie.  

Godzina chwały - uwielbienie prowadzone przez młodzież

Godzina chwały to kolejna sesja uwielbienia, wpisująca się w powstający w Polsce Dom Chwalenia. Jest ona prowadzona w całości przez młodzież i skierowana jest do wszystkich chcących w niej uczestniczyć.

Bóg za każdym razem ma wiele darów i prezentów dla nas w tym czasie.

galeria zdjęć

oglądnij film

oglądnij więcej filmów